Protocol de constituire a Alianţei Politico-Civice „Calea Dreaptă”

Fondatori: Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, Asociaţia 21 Decembrie 1989

I.

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD) este partidul istoric cu un trecut glorios în lupta pentru înfăptuirea unităţii naţionale a românilor, de acţiune în slujba valorilor tradiţionale şi democratice ale poporului român, evidenţiată prin jertfa membrilor săi în rezistenţa împotriva regimului comunist de natură criminală şi de sorginte străină.

PNŢCD este garantul unui proiect politic pentru o societate bazată pe principiile moralei creştine, patriotismului luminat, dreptăţii sociale, democraţiei.

Asociaţia ,,21 Decembrie 1989” reuneşte în rândurile sale urmaşi ai eroilor-martiri, răniţi şi reţinuţi, precum şi luptători cu merite deosebite din istorica zi de 21 Decembrie 1989, ce au înfruntat forţele de represiune ale regimului totalitar comunist.

Implicarea civică a Asociaţiei pentru aflarea adevărului cu privire la reprimarea revoluţionarilor în perioada 14-22 Decembrie 1989 până la alungarea dictatorului şi cucerirea Libertăţii, dar în egală măsură şi pentru cercetarea şi stabilirea vinovaţilor perioadei infracţionale începută în după amiaza zilei de 22 decembrie şi continuată până în luna iunie 1990, au poziţionat-o  în mod definitoriu în cadrul societăţii civile româneşti.

Lupta dură pentru adevăr,  respectul pentru valorile naţionale şi valorile creştin-democrate au convins PNŢCD să acorde Asociaţiei onoranta poziţie de aliat prin prezentul protocol politico-civic.

Ambele părţi, PNŢCD şi Asociaţia ,,21 Decembrie 1989’’ îşi însuşesc în întregime valorile şi principiile enumerate mai sus cu obligaţia de a reclădi polul creştin-democrat capabil să ofere electoratului român o alternativă viabilă de centru-dreapta.

În considerarea celor de mai sus, părţile semnatare încheie şi se obligă să respecte prezentul protocol prin care se constituie Alianţa Politico-Civică ,,CALEA DREAPTĂ PENTRU JUSTIŢIE ŞI DEZVOLTARE’’ cu următoarele obiective principale:

  1. Alianţa se obligă să respecte principiile, valorile şi programul PNŢCD. Părţile vor acţiona pentru consolidarea PNŢCD ca forţă politică  morală a societăţii româneşti şi promovarea acestuia ca alternativă viabilă în situaţia politică gravă din România.
  2. Reintegrarea Basarabiei şi Nordului Bucovinei în spaţiul cultural, spiritual şi etnic românesc şi european, într-o  Europă Unită în diversitate, pe baza valorilor şi tradiţiilor europene consacrate, precum şi consolidarea legăturilor cu românii de pretutindeni.
  3. Aflarea adevărului despre evenimentele din perioada Decembrie 1989 – Iunie 1990 şi, în special, despre crimele săvârşite în acel timp, stabilirea vinovaţilor şi sancţionarea acestora pentru faptele penale de represiune asupra manifestanţilor. Susţinerea soluţionării juste a procesului comunismului instaurat în România, prin ocupaţia sovietică, precum şi adoptarea legii lustraţiei în forma susţinută de Societatea Timişoara, Asociaţia ,,21 Decembrie 1989“, Asociaţia Foştilor Deţinuti Politici din România şi PNŢCD.
  4. Apărarea tradiţiei, a spiritualităţii româneşti, a patrimoniului naţional, cultural şi a bogăţiilor naturale ale solului şi subsolului.
  5. Restituirea integrală a proprietăţilor preluate de către regimul comunist.
  6. Redactarea şi susţinerea unui program politic anti-criză efectiv şi adaptat realităţii politico-economice şi sociale din România.
  7. Promovarea organizaţiilor neguvernamentale, în principal, ale foştilor deţinuţi politici, studenţi şi tineret, ca actori importanţi ai realizării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în România.
  8.  Constituirea, în spiritul Pieţei Universităţii, a unei coaliţii anticomuniste, care să cuprindă formaţiuni politice şi organizaţii civice cu programe apropiate, în condiţiile respectării  principiilor enunţate în prezentul protocol.

II.

Având în vedere faptul că Asociatia ,,21 Decembrie 1989” s-a implicat în ultimul an în demersurile de unificare ale Partidului Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat, a cărui activitate o consideră necesară la nivelul celei de referinţă din perioada conducerii de către Seniorul Corneliu Coposu, pentru aducerea la îndeplinire a prezentului Protocol de Constituire a Alianţei Politico-Civice „CALEA DREAPTĂ PENTRU JUSTIŢIE ŞI DEZVOLTARE”, părţile convin:

– Un reprezentant al Asociaţiei va deţine una din funcţiile de primvicepreşedinte al PNŢCD;

– Asociaţia va desemna o persoană pentru una dintre funcţiile de vicepreşedinte al PNŢCD;

– Asociaţia va desemna un reprezentant pentru funcţia de primvicepreşedinte în conducerea organizaţiei de tineret a PNŢCD ;

– Un reprezentant al Asociaţiei va fi ales într-una din primele 2 (două) funcţii în conducerea organizaţiei de studenţi – la nivel central ;

Un reprezentant al Asociaţiei va fi ales într-una din primele  3(trei) funcţii de conducere la nivel judeţean, respectiv la nivel local.

În ceea ce priveşte colaborarea parlamentară şi la nivelul administraţiei publice centrale, în cadrul instituţiilor aflate sub coordonarea Parlamentului, Guvernului şi Ministerelor, precum şi al administraţiei publice locale se va încheia o întelegere separată, de acelaşi nivel cu prezentul protocol.

III.

În considerarea principiilor expuse, toate organizaţiile şi toţi liderii părţilor semnatare vor sprijini şi nu vor împiedica în nici un fel demersurile PNŢCD sau ale Asociaţiei, făcute în scopul realizării prezentei înţelegeri, fiind esenţială, acum şi în viitor, respectarea principiului pacta sunt servanda.

IV.

Prezentul protocol s-a aprobat prin hotărâri ale forurilor statutare de conducere ale PNŢCD şi Asociaţiei ,,21 Decembrie 1989’’ şi are o valabilitate de 5 ani de la data semnării.

V. 

Prezentul Protocol este deschis semnării şi de către alte formaţiuni politice sau civice, cu obligaţia respectării principiilor şi prevederilor mai sus enunţate şi cu acordul celor două părţi semnatare.

VI .

Părţile se angajează să semneze un Addendum la prezentul Protocol de Constituire în termen de 15 zile.

Redactat în 2 (două) exemplare.

BUCUREŞTI, 02 OCTOMBRIE 2011

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, preşedinte Victor Ciorbea

Asociaţia 21 Decembrie 1989, preşedinte Teodor Mărieş

Anunțuri

Etichete: , , ,


%d blogeri au apreciat asta: