Scrisoare deschisă a unui membru al PNȚCD adresată noii conduceri organizatorice a PNȚCD

Subsemnatul, Nicolescu Sorin-Ioan, membru permanent, de peste 21 de ani, în cadrul PNȚCD Prahova, vă rog să-mi admiteți prezenta SCRISOARE DESCHISĂ prin care îmi prezint CONTESTAȚIA față de modul de organizare și desfășurare a numitului “congres extraordinar al PNȚCD” de la București, din data de 29 ianuarie 2011, în temeiul următoarelor motive:

1-Participarea la această adunare și a unor delegați nelegitimi (nealeși) și nereprezentativi, (fără a avea drept de vot statutar).

2- Lipsa participării, neadmiterea, ca delegați, a unor personalități legitime din cadrul PNȚCD, precum: Seniorii, veteranii, fruntașii PNȚ, aleșii local-teritoriali ai PNȚCD (primari, consilieri județeni, consilieri locali), reprezentanții organizațiilor speciale (Tineret, Femei, Organizații profesionale ca “Asociația Inginerilor din PNȚCD”, ș.a.).

3- Nediscutarea Bilanțului Financiar-Contabil al PNȚCD și nesancționarea celor care se fac răspunzători de proasta gestionare și de managementul defectuos, care au adus mari prejudicii materiale și financiare PNȚCD, precum și adoptarea căilor de recuperare a prejudiciilor.

4- Alegerea nedemnă a Juriului de Onoare și Disciplină a PNȚCD, la propuneri de grup, fără discutarea calității, vechimii, pregătirii, moralității și reprezentativității în PNȚCD și în LIPSA unor Seniori, eminamente compatibili la acest Juriu.

5- Neluarea unor măsuri imperative față de deciziile nelegale și față de sancțiunile nestatutare și distructive ale “CONDUCERII PNȚCD” împotriva unor ALEȘI AI PNȚCD la nivel local-teritorial (numeroase exemple: cazul consilierului local Lucia Baki –PNȚCD Făgăraș, cazul consilierului local G. Constantin din PNȚCD Prahova, și multe alte cazuri).

6- Favorizarea în continuare a unui climat de (re)organizare nestatutar, favorabil unor compromisuri forțate, meschine, mercantile, dolosive, cu amenințări distructive la linia politică, onoarea și unitatea PNȚCD.

7- Evidențierea prin documentele video-audio (acesibile pe net) a unui comportament nedemn, rușinos din partea unor (multor) participanți la acest “congres”, a căror “delegație” trebuie verificată sau revalidată, care nu mai au ce căuta la astfel de manifestări decizionale, întrucât au adus mari prejudicii onoarei și demnității istorice–responsabile a PNȚCD.

Față de cele menționate, în spiritul dreptății și legitimității în cadrul PNȚCD, vă rog sa dispuneți luarea măsurilor de urgență în cazurile critice mai sus menționate, pentru REFACEREA ADEVĂRATULUI PNȚCD, pe linia sa demna: Maniu-Mihalache-Coposu-Rațiu-Ion Alexandru-Ion Diaconescu…

Ploiești-31 ianuarie 2011

Nicolescu Sorin-Ioan (Manist)

Reclame

Etichete: ,


%d blogeri au apreciat asta: