Un mare eveniment istoric. Fuziunea naţional-ţărănistă

10 octombrie 1926

Oligarhia a fost înfrântă pentru totdeauna. Trăiască democraţia naţională.

În ciuda tuturor intrigilor liberale şi averescane, fuziunea celor două partide democratice, naţional şi ţărănesc, este un fapt îndeplinit. Populaţia ţării dela Nistru până în Maramureş a fost unită sub un singur sceptru, realizându-se astfel cea mai imperioasă cerinţă a vremii.

Toată tinerimea intelectuală din Ardeal, se închină cu adâncă smerenie în faţa înţelepciunii conducătorilor noştri, dnii Iuliu Maniu şi Ion Mihalache, cari înţelegând glasul vremii şi-au dat mâna pentru încheierea celui mai important act politic, care pecetluieşte definitiv soartea oligarhiei.

În faţa evenimentului istoric formidabil, toate acuzele  de partid regionalist şi partid de clasă, cad neputincioase la pământ.

Noul partid fuzionat, este cel mai mare partid popular cu temeinice rădăcini în păturile umile ale neamului, atât de mult batjocorite de brătieni şi de averescani.

Democraţia mult hulită, prin fuziunea românilor de pretutindeni a primit un sprijin real, care îi va permite propăşirea binefăcătoare.

România-Mare va deveni o superbă realitate.

Ordinea de drept va fi reîntronată prin cea mai severă legalitate.

Reforma agrară nu va mai servi ca mijloc de îmbogăţire a câtorva oameni, ci ca o justă satisfacţie a celor mulţi, care azi încă bat la uşile Comitetelor de tot felul, în umilitoare zdrenţe.

Reforma electorală, făcută azi numai pentru a fi călcată în picioare, va deveni o realitate de fapt, dând ţării opinia publică de care are nevoie.

Cultura nu va mai fi un privilegiu al celor avuţi, ci va fi răspândită şi în cele mai îndepărtate cătune, luminând şi cocioaba cea mai săracă, făcând astfel imposibilă exploatarea mulţimei în folosul unei sau altei coterii.

Economia ţării, nu se va mai confunda cu economia câtorva familii omni-potente, ci va fi într-adevăr economie naţională.

Şi în sfârşit!

Poporul, va fi popor liber, suveran asupra destinelor sale.

Poporul să ia aminte, să asculte cu încordare sgomotul surd ce se aude în zarea apropiată, căci ziua desrobirei sale nu e departe.

Nimic nu poate rezista evenimentelor naturale.

Curentul de desrobire va trece peste orice obstacole, şi va desăvârşi ceeace este în firea lucrurilor, libertatea poporului românesc.

Ţărani, voi umili muncitori ai unui pământ, care încă nu este al vostru, fiţi tari, lanţurile iobăgiei nu vă vor mai sugruma multă vreme.

Rămâneţi şi de aci înainte credincioşi steagului vostru, care astăzi este steagul ţării întregi.

Nu vă înfricaţi de nimic.

Curajul vostru eroic a repurtat cea mai strălucită izbândă asupra oligarhiei care ne stăpâneşte.

Să nu descurajaţi, dacă unul sau altul dintre aceia, pe cari voi i-aţi avut dragi ne vor părăsi.

Dacă s-au înşelat în credinţele lor, să plece. Nimeni nu-i va plânge.

Aceia, pe cari i-a legat o singură credinţă, libertatea şi fericirea voastră, uniţi rămân pentru vecie.

Deci, cine nu se simte bine în casa noastră, să deschidă uşa şi să plece, căci noi dorim armonie, colaborare, luptă unitară şi eficace, iar nu zîzanie şi lupte sterile de ambiţii personale.

Românii din toată ţara s-au unit într-un singur partid democratic, pe care îl salutăm cu mare bucurie şi strigăm cu întreg Ardealul:

Trăiască democraţia naţională!

Etichete: , , , ,

Un răspuns to “Un mare eveniment istoric. Fuziunea naţional-ţărănistă”

 1. Cristian Fulger Says:

  Cinste lor-adevarati oameni,
  (cita tristete te apuca cind mai jos este amintit un venetic ca Pavelescu)
  De remarcat ca comunicarea acestor oameni nu se facea prin internet sau fax sau…….si totusi au reusit.
  Noi cu internet,fax,etc nu reusim ?

  Hai , se poate,azi brandul nu mai este Ardealul(slava domnului)
  ci intreaga RO.Fiecare sa-si faca tema si dupa eliminarea veneticilor
  vom putea (re)construi un nou ………pentru RO.
  Cristian Fulger

Comentariile sunt închise.


%d blogeri au apreciat asta: